logo dark

مدیر خوب چطور باعث احساس امنیت تیم می‌شود؟

art

EN

فا

مدیر خوب و احساس امنیت تیم

سایمون سینک با تعریف دایره‌ی اعتماد و نقشی که مدیران و کارآفرین‌ها در ایجاد آن دارند در این سخنرانی که رابطه مدیر خوب و احساس امنیت تیم چگونه ایجاد می شود.

شما چه تجربه‌ای از محیط‌های کاری خودتان دارید؟ در تیمی کار کرده‌اید که رهبر یا مدیرش شما را وارد دایره اعتماد کند و احساس امنیت داشته باشید.

در نهایت برای دیدن ویدیو ها مطالب بیشتر می توانید به قسمت بلاگ ما سری بزنید