logo dark

‎⁨عملکرد سرمایه‌ گذارهای خطرپذیر شرکتی جهان در ۲۰۲۱ ⁩

art

EN

فا

سرمایه‌گذاری جسورانه خطرپذیر گزارش جهانی

نوع استراتژیک در سرمایه‌ گذارهای خطرپذیر شرکتی چه از نوع VC، چه از نوع CVC متفاوت است. پس برای درک بهتر این مدل سرمایه گذاری، بد نیست حوزه های سرمایه گذاری شرکت های مطرح در زمینه سرمایه گذاری خطرپذیر را بررسی کنیم.

سرمایه‌ گذارهای خطرپذیر شرکتی بر اساس مقالات CBInsight و Crunchbase

براساس آمارهای منتشر شده مربوط به سال ۲۰۲۱،این شرکت ها بالغ بر ۵۰۰ راند سرمایه‌گذاری مشارکت داشته‌اند.

تحلیل ابتدایی:

در جدول زیر می توانید بررسی صورت گرفته با حضور ۶ شرکت CVC را مشاهده کنید.

همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود، این شرکت‌ها طی دوره فعالیت خود، میزان سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی انجام داده‌ و همچنین خروج‌های زیادی هم ثبت کرده‌اند. البته ذکر این نکته لازم است که در موارد بسیار زیادی سرمایه‌ گذارهای خطرپذیر شرکتی با شکست همراه بوده‌اند.

میزان سرمایه گذاری:

در نمودار زیر، توزیع جغرافیایی شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سرمایه گذاری شرکتی مشهود است. تحرکات سرمایه‌گذاری CVCهای مطرح در منطقه آسیا و اقیانوسیه جز موارد نوید بخش رشد اکوسیستم استارتاپی در این ناحیه است.

تنوع حوزه های فعالیت شرکت های سرمایه پذیر بسیار بالا بود، اما در نمودار زیر می‌توان محبوب‌ترین حوزه‌ها و صنایع برای سرمایه‌گذای CVCها را مشاهده کرد.

در این نمودار به خوبی مشهود است که نقش پاندمی کرونا در رویکرد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و اقبال حوزه سلامت قابل توجه بوده است. همچنین اغلب شرکت‌های CVC در حوزه و صنایع مربوط به شرکت مادر خود سرمایه‌گذاری داشته‌اند.

محبوب ترین حوزه ها و صنایع برای سرمایه گذاری:

از منظر استیج سرمایه‌گذاری، در نمودار زیر توزیع و تنوع راندهای سرمایه‌گذاری در این مطالعه به تفکیک نمایش داده شده است.

مطابق انتظار و با توجه به استراتژی سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها عمده سرمایه‌گذاری‌ها در Series A تا C اتفاق افتاده است. این داده‌ها تاحدی انتظار بازگشت سرمایه و استراتژی خروج CVCها را نمایش می‌دهد.

بررسی نمودار توزیع و تنوع میزان سرمایه گذاری انجام شده: