logo dark

ارائه معکوس ؛زمانی که زمین بازی عوض می‌شود!

art

EN

فا

4gtkkbg4knno

ریورس پیچ (Reverse Pitch) یا ارائه معکوس رویدادی است که در آن شرکت‌های بزرگ، کسب‌وکار‌ها و سازمان‌ها، مسائل و چالش‌های خود را برای متخصصان، کارآفرینان یا شرکت‌های استارتاپی کوچک ارائه می‌کنند. در این فرایند استارتاپ‌ها و افراد متخصص با توجه به دانش و تجربه خودشان راهکارهایی را برای حل آن مسئله ارائه می‌دهند و در صورت پذیرش ایده، محصول و تیم، شرکت‌های بزرگ‌تر با در اختیار قرارداد دادن سرمایه، زیرساخت و منابع از ایده‌های شرکت‌های کوچک برای پیشبرد اهداف خود و حل مشکلات استفاده می‌کنند. در واقع در این پروسه نقش‌ها عوض می‌شوند؛ چون در حالت معمول استارتاپ‌ها و کارآفرینان نوپا با هدف جذب سرمایه ایده خود را به سرمایه‌گداران ارائه (Pitch) می‌کنند. اما در این فرایند شرکت‌های مسئله‌های خود را به استارتاپ‌ها و افراد متخصص ارائه می‌نمایند.می‌توان ارائه معکوس را به منزله بیان موقعیت‌های جذب سرمایه یا همکاری به شرکت‌های کوچک دانست.

انواع مختلفی از ریورس پیچ وجود دارد، مانند:

  • سازمان‌ها به کارآفرینان
  • سرمایه‌گذاران به استارتاپ‌ها
  • مجموعه‌های مالی به استارتاپ‌ها

ریورس پیچ‌ها به شرکت‌های کوچکتر این امکان را می‌دهند تا روی نقشه کسب‌وکار خود متمرکز شوند و آن را برای پیشبرد اهداف شرکت‌سرمایه‌گذار گسترش دهند. از آن طرف سرمایه‌گذاران جسور شرکتی به این دلیل این کار را انجام می‌دهند که با متخصصین هر حوزه مستقیم ارتباط بگیرند و با در اختیار قراردادن تجربیات و داده‌های عملکردی بازار که در نهایت منجر به کشف فرصت‌‌ها می‌شود، ریسک شکست یک استارتاپ‌ را کمتر کنند. دستاورد اصلی این فرایند برای استارتاپ‌ها روبرو شدن با یک مسئله واقعی و مشخص است. به همین دلیل است که عموما برای بسیار از اشخاص متخصص و استارتاپ‌ها این فرایند دارای جذابیت بسیاری است.

برچسب ها: