شبکه اعضای موثر

Morteza

مرتضی کاظمی

کارشناس سرمایه‌گذاری

مرتضی متولد سال ۷۰ و بزرگ شده تهران است. دوران راهنمایی و متوسطه را در مدارس سمپاد تهران گذرانده و ورودی سال ۸۸ رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی شریف است؛ همچنین مقطع کارشناسی ارشد را در رشته مدیریت کسب و کار (MBA)، گرایش مالی، در دانشگاه صنعتی شریف طی کرده است.
مرتضی فعالیت کاری خود را از سال ۸۸ در زمینه مدیریت آزمون های آزمایشی، تالیف کتاب و مدیریت آموزشی آغاز نموده است. از سال ۹۴ به عنوان کارشناس توسعه سازمانی و منابع انسانی وارد شرکت شاپرک شده و پس از آن در سال ۹۹ مسیر خود را در حوزه جذب و استخدام در هلدینگ هزاردستان ادامه داد. با تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری جوانه با توجه به پیش زمینه و تجربیات تحصیلی و کاری مرتضی به تیم سرمایه‌گذاری جوانه ملحق شده است.

سایر اعضای تیم جوانه

مدیر عامل

کارشناس اجرایی منابع انسانی

کارشناس ارشد حسابداری

مدیر سرمایه‌گذاری

مدیر اجرایی کسب‌وکار

مدیر مالی