شبکه اعضای موثر

HODA

هدی آرزوفر

مدیر حقوقی و قراردادها

هدی آرزوفر متولد سال 1369 و فارغ التحصیل رشته حقوق تجارت بین‌الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. پیش از آغاز فعالیتش در حوزه سرمایه‌گذاری و استارتاپ‌ها مدیریت چند پروژه اشتغال‌زایی و راه‌اندازی کسب‌وکار برای پناهندگان را طی پروژه‌های مشترک سازمان‌های مردم نهاد و آژانس پناهندگان سازمان ملل بر عهده داشته. فعالیت خودش را در حوزه سرمایه‌گذاری از سال 96 و با پیوستن به شرکت سرمایه‌گذاری سرآوا آغاز کرد و سپس در پاییز 97 به عنوان کارشناس ارشد حقوقی به شرکت تأمین سرمایه امین پیوست.
هدی دی ماه 98 به عنوان کارشناس ارشد قراردادها کار خود را در شرکت هزاردستان آغاز کرد و در اردیبهشت ماه 99 به عنوان تیم‌لیدر بخش قراردادها و دعاوی هلدینگ هزاردستان انتخاب شد. در حال حاضر نیز هدی علاوه بر فعالیت در هلدینگ هزاردستان، در حوزه قراردادها و امور ثبتی با جوانه نیز همراه است.

سایر اعضای تیم جوانه

مدیر عامل

کارشناس اجرایی منابع انسانی

کارشناس ارشد حسابداری

کارشناس سرمایه‌گذاری

مدیر سرمایه‌گذاری

مدیر اجرایی کسب‌وکار