با فرصت‌های سرمایه‌گذاری جوانه بیش‌تر آشنا شوید

جوانه قصد دارد در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کند که یا به رشد شرکت‌های درون گروه هزاردستان کمک کنند و یا بازارهای جهانی را هدف گرفته‌باشند. از گفت‌وگو با هر تیمی که در این چارچوب فعال باشد استقبال می‌کنیم. البته اگر به هر دلیل دیگری هم فکر می‌کنید کسب‌وکار یا ایده شما برای ما جالب است لطفا با ما تماس بگیرید. برای این‌که کار شما را راحت کنیم بعضی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مورد علاقه جوانه را در ادامه معرفی کرده‌ایم. البته این فهرست همواره ممکن است تغییر کند ضمن این‌که سرمایه‌گذاری ما محدود به این فرصت‌ها نیست. این‌ها موضوعاتی است که ما به آینده آن‌ها خوش‌بینیم و با توجه به ظرفیت‌های شرکت‌های گروه هزاردستان (دیوار، بلد، بازار، ستون و …)، فکر می‌کنیم می‌توانیم در موفقیت و رشد سریع آن‌ها خیلی کمک کنیم.  اما حتما فرصت‌های دیگری هم هست که ما به آن‌ها هنوز فکر نکرده‌ایم و از پیشنهاد شما استقبال می‌کنیم.