ارائه راهکارهای نوآورانه در بخش خیریه و نیکوکاری

مردم روش‌های مختلف برای کمک به هم و نیکوکاری دارند. از پرداخت‌های نقدی تا اهدای کالا، از اقدامات فردی تا تشریک مساعی گروهی، از کارهای موردی تا حمایت‌های مستمر، همه و همه روش‌های مختلف نیکوکاری هستند. ضمن این‌که هر کسی هم ترجیحات و محدودیت‌های خودش را در کارهای خیرخواهانه دارد. روزانه هزاران آگهی در دیوار منتشر می شود که ممکن است ناشی از یک انگیزه خیرخواهانه یا محرک یک حرکت نیکوکارانه باشند. کارهایی مانند تامین مالی گروهی، امکان خرید کالا به نیابت از فرد نیازمند، اهدای منافع ناشی از فروش یک کالا، ارائه خدمات به افراد نیازمند و البته امکان راستی‌آزمایی آگهی‌ها یا پروژه‌های نیکوکارانه از جمله مصادیق چنین فعالیت‌هایی است. ما به تیم‌هایی که بتوانند با راهکارهای نوآورانه کمک کنند از ظرفیت دیوار برای تسهیل و توسعه نیکوکاری استفاده‌ شود حمایت می‌کنیم.