ارایه خدمات و تعاملات مبتنی بر موقعیت مکانی

آدم‌هایی که فاصله مکانی کمی دارند می‌توانند مراودات و بده‌بستان‌هایی با هم داشته‌ باشند که دو آدم دور از هم نمی‌توانند. مثلا همسایه‌ها یا افرادی که در یک محل می‌توانند به هم کمک کنند، به هم مشورت بدهند، با هم معامله کنند و یا چیزهایی را به اشتراک بگذارند که شاید افراد دور نتوانند. شناخت شخصی، اعتماد ناشی از مجاورت، دسترسی راحت، اطلاع از شرایط محلی و … چنین مراوداتی را تسهیل می‌کنند. این موضوع حتی برای افرادی که در یک منطقه از گذشته هم زندگی می‌کنند وجود دارد. ما دوست داریم در کسب‌وکارهایی سرمایه‌گذاری کنیم که افراد بتوانند بر اساس محل استقرارشان به خدمات محلی، داده‌های مرتبط به کسب و کار‌ها، خدمات عمومی، تبادل کالا، به اشتراک‌گذاری امکانات یا اطلاعات و چنین مواردی دسترسی داشته باشند.