خرید اعتباری

بسیاری از مردم به خرید اعتباری علاقه دارند. در کشورهای دیگر معمولا مبالغ کوچک که به کار هزینه‌های روزمره می‌آید از طریق کارت اعتباری یا بقیه روشهای خرید اعتباری تامین می‌شود و خریدهای بزرگ مثل خانه و ماشین و کالاهای بادوام با گرفتن وام از بانک تامین می‌شود. در ایران کارت اعتباری به صورتی که در دنیا رایج است وجود ندارد. به همین دلیل بحث خرید اعتباری یک چالش کاربران است. به خصوص برای کالاهای دست‌دوم یا مخارج روزمره تقریبا هیچ سرویس اعتباری در ایران وجود ندارد. شرایط سخت اقتصادی این روزها هم نیاز به این سرویس را بیشتر کرده‌است. گاهی حتی مبالغ کوچک در حد چند صد هزار تومان هم برای آدمها راهگشا است. ارائه چنین سرویسی در ایران مستلزم ارتباط با نهادهای پولی و مالی و رعایت ضوابط و قوانین متعددی است. ضمن اینکه مساله اعتبارسنجی و تحلیل ریسک کاربران هم موضوع بسیار مهمی است. ما علاقمندیم چه با سرمایه‌گذاری چه با دیگر روشهایی که امکانش را داریم به کسب‌وکارهای نوآور در این زمینه کمک کنیم.