logo dark

فیلم آموزشی

art

EN

فا

مدیر خوب و احساس امنیت تیم
سایمون سینک با تعریف دایره‌ی اعتماد و نقشی که مدیران و کارآفرین‌ها در ایجاد آن دارند در این سخنرانی که رابطه مدیر خوب و احساس امنیت تیم چگونه ایجاد می شود....
زمان مطالعه: < 1 دقیقه