logo dark

سرمایه‌گذاری خطرپذیر

art

EN

فا

preseed Funding
بسیاری از کارآفرین‌ها با مفهوم سرمایه‌گذاری در مرحله بذری آشنا هستند اما جذب منابع مالی در مرحله پیش‌بذری هم برای گروهی از استارت‌آپ‌های نوپا حیاتی است.  در شرایط مناسب، سرمایه...
زمان مطالعه: 4 دقیقه
Seed Checklist
هیچ چیز به عنوان یک بنیان‌گذار و مدیرعامل هیجان‌انگیزتر از دیدن شروع کسب و کار نیست! اگر از کارآفرین‌های موفق در مورد چگونگی موفقیت‌شان بپرسید، بیشتر آنها داستان‌هایی را از...
زمان مطالعه: 4 دقیقه
Startup Challenges in Crisis
بسیاری از بنیانگذاران استارت‌آپ‌ها زمانی که یک بحران منطقه‌ای یا داخلی رخ می‌دهد، خود را در آب‌های ناشناخته‌ای می‌بینند و بسیاری از آنها برای زمان‌های سخت‌ آماده نیستند. این مسئله...
زمان مطالعه: 4 دقیقه
صحت‌ سنجی استارت آپ
ساختار بررسی داده‌های کسب و کار ( صحت‌ سنجی استارت آپ ) برای اولین بار توسط شرکت سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر جوانه به صورت عمومی منتشر شده است که می‌توانید آن را...
زمان مطالعه: 9 دقیقه
Venture Capital elements
در هر فرایند سرمایه‌گذاری، فرد یا تیم سرمایه‌گذار بر اساس شاخص‌های ارزیابی استارت‌آپ‌ها و موارد کلیدی که بر پایه‌ی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری تدوین شده موقعیت و فرصت سرمایه‌گذاری را ارزیابی می‌کند....
زمان مطالعه: 4 دقیقه
سرمایه‌گذاری جسورانه خطرپذیر گزارش جهانی
نوع استراتژیک در سرمایه‌ گذارهای خطرپذیر شرکتی چه از نوع VC، چه از نوع CVC متفاوت است. پس برای درک بهتر این مدل سرمایه گذاری، بد نیست حوزه های سرمایه...
زمان مطالعه: 2 دقیقه